Leda framgångsrikt utan att vara chef 

Kursöversikt

Den här kursen är för dig som inte är i en chefsroll idag men ändå leder andra och/eller är nyfiken på vad ledarskapet innebär, kanske vill du i framtiden ta dig an en chefsroll.

Kursen syftar till att öka ditt självförtroende för och din förmåga att leda och ge redskap för att kommunicera effektivt och nå fram med ditt budskap till andra. Du får en bra grund att utgå ifrån i ditt ledarskap för att på ett framgångsrikt sätt kunna leda arbetet i exempelvis ett projekt eller i en grupp och nå önskade resultat.

Kursmål

Målet med kursen är att:

 • Stärka självförtroendet för att leda andra

 • Utveckla en tydlig kommunikation och öka förmågan att kommunicera effektivt för att nå fram med sitt budskap

 • Skapa förståelse för och kunskap om coaching som verktyg för att leda och utveckla andra

 • Öka din självkännedom och förmåga att leda dig själv och andra

 • Skapa trygghet i ledarrollen

 • Skapa förståelse för hur motivation och engagemang skapas

 • Utveckla och öva på att använda verktyg och modeller som stöd i ledarrollen

 

Kursinnehåll (2 + 1 + 1 dagar)

 

Steg 1 – Kommunikation och feedback (2 dagar)

 • Nulägesanalys och Målbild

 • Självledarskap/Våga leda andra

 • Kommunikation – kommunicera tydligt och nå fram med ditt budskap

  • Effektiv kommunikation

  • Kommunikationsstilar

 • Vinsten med att ge och ta emot konstruktiv feedback

 

Steg 2 – Grupputveckling och effektiva team (1 dag)

 • Uppföljning Hemuppdrag 1

 • Grupputveckling och effektiva team

 • Möteskultur, uppföljning och struktur

 

Steg 3 – Coaching och motivation (1 dag)

 • Uppföljning Hemuppdrag 2

 • Coaching och motivation

 • Tidsplanering

 

Sagt om kursen & kursledaren

” Bra med uppdelning i 3 steg och den möjlighet till återkommande repetitioner som det ger”

” Bra upplägg och underlag, har fått många användbara verktyg och en bra förståelse för att leda på ett bra sätt. Hemläxor och övningsuppgifter var lagom utmanande.”

 

” Gav mycket nya insikter om hur vissa situationer fungerar. Gav en hel del saker att ha i åtanke när man utövar ett ledarskap i någon form.

 

”Mycket väl genomförd kurs, med avbrott, återblickar, bonusämnen, uppgifter etc. Upplägget har hjälpt att hålla fokus uppe hela tiden. Mycket kunnig, strukturerad och engagerande kursledare”

Kontakt

 

©2019 Boost Competence Sweden AB, Norrhagevägen 6, 71993 Vintrosa Sverige

 

Tel. +46(0)703973411

 

Email: info@boostcompetence.se

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Linkedin - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln