Feedback för utveckling - skapa en feedback kultur

Kursöversikt

Sju av tio önskar att de fick mer feedback på arbetsplatsen. Vi kanske tror att feedback är vanligt förekommande idag, alla vet att det är viktigt, många önskar mer men få är de som tar sig tid att ge.

Genom att utveckla din förmåga att ge andra feedback som är till nytta har du möjlighet att vara annorlunda och därmed åstadkomma annorlunda resultat. Feedback är ett bra och kraftfullt verktyg för att skapa en öppen kommunikation i teamet. I ett team där medlemmarna känner sig bekväma med att både ge och ta emot feedback mår alla bättre och resultaten blir bättre. Med hjälp av feedback kommer ni till ett bättre slutresultat på kortare tid eftersom missförstånd på grund av antaganden eller utebliven feedback undviks.

Den här kursen ger kunskaper i hur en feedback kultur skapas genom att ge och ta emot feedback på ett värdefullt sätt. Kursen är interaktiv vilket gör att vi praktiskt övar för att befästa kunskapen.

Kursmål

 

Kursen ger…

 • …självförtroendet och redskapen för att ge och ta emot värdefull feedback 

 • …kunskap om hur och varför vi gynnas av att skapa en feedback kultur

 • …praktiska tips som stärker förmågan att ge och ta emot feedback

 • …möjligheten att utmana sig själv till utveckling

 • …chansen att öva på att ge och ta emot feedback

 

Kursinnehåll (1 dag)

 • Utveckla andra och dig själv med hjälp av feedback

 • Varför och hur vi ger stärkande och utvecklande feedback

 • Öva på att ta emot och ge stärkande och utvecklande feedback

 • Vad är feedback?

 • Vilka är fördelarna med en feedback kultur?

 • Feedback med jag-budskap

 • Hur vi tar emot stärkande och utvecklande feedback

 • Nå resultat med hjälp av feedback

 

 

För mer information angående kursen kontakta anna@boostcompetence.se

Kontakt

 

©2019 Boost Competence Sweden AB, Norrhagevägen 6, 71993 Vintrosa Sverige

 

Tel. +46(0)703973411

 

Email: info@boostcompetence.se

 • Facebook - svarta cirkeln
 • Linkedin - svarta cirkeln
 • Instagram - svarta cirkeln