Bli en mästare på att kommunicera effektiv

Kursöversikt

Många av de utmaningar som uppstår i en organisation är ett direkt resultat av att människor misslyckas med att kommunicera, vilket leder till förvirring. Att öva upp sin kommunikationsförmåga och lära sig mer om hur jag kan nå fram med mitt budskap på ett tydligt sätt är väl investerad tid, speciellt i ledande roller.

 

Effektiv kommunikation sker när mottagaren förstår den exakta informationen eller idén som avsändaren avser att överföra. I den här kursen får du lära dig mer om kommunikationens grunder och hur du kan kommunicera effektivt, nå fram med ditt budskap och vilken inverkan din och andras kommunikationsstil har när ni kommunicerar med varandra. Att utveckla förmågan att kommunicera effektivt tillsammans med kollegor förbättrar samarbetet och ökar förståelsen för varandra vilket leder till större arbetsglädje och bättre resultat.

Kursmål

Kursen ger…

  • … förmågan att kommunicera effektivt och nå fram med ditt budskap

  • … förståelse för kommunikationens grunder

  • … kunskap om kommunikationsbarriärer och brus och hur de kan överkommas

  • … kunskap om olika kommunikationsstilar och deras betydelse när du kommunicerar

  • ... insikt om din egen kommunikationsstil och hur den kan uppfattas av andra

Kontakt

 

©2019 Boost Competence Sweden AB, Norrhagevägen 6, 71993 Vintrosa Sverige

 

Tel. +46(0)703973411

 

Email: info@boostcompetence.se

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln